INVESTEREN MET MEER ZEKERHEID

MET EEN VAST RENDEMENT 5% of 6%

Vast rendement 5% of 6%

Investerings- Maatschappij Europees Vastgoed ( IMEV N.V. ) investeert in door ervaren professionals geselecteerd vastgoed. Door jarenlange ervaring

Een solide investering

Investeren in vastgoed blijft aantrekkelijk, vooral in sectoren die minder afhankelijk zijn van economische cycli. Verhuurde woningen vormen zo’n categorie.

Zekerheden en vastgoed

Om de zekerheid van uw investering te maximaliseren heeft IMEV een aantal strenge voorwaarden aan de IMEV Vast Rendement fondsen verbonden.

Investeren in verhuurde woningen

IMEV biedt u de mogelijkheid vanaf €100.000 te investeren in kwalitatief hoogwaardig verhuurd vastgoed.

Meer transparantie en zekerheid

Bij IMEV vinden we transparantie erg belangrijk. Om deze reden zijn er Stichtingen Obligatiehoudersbelangen opgericht waarbij u als investeerder kunt plaatsnemen in het bestuur en zodoende precies kunt zien wat er met uw geld gebeurt.

Hypothecaire zekerheidsgarantie

Veilig en zeker investeren met een vast rendement.

Veelgestelde vragen

Wij zijn van mening dat de financiële markt behoefte heeft aan andere financiële producten. Producten die duidelijk en eerlijk zijn. In het verleden hebben we in Nederland immers te vaak te maken gehad met ondeugdelijke financiële producten, denk hierbij niet alleen maar aan de aandelenlease- affaires maar tevens aan de woekerpolissen van de afgelopen decennia. IMEV N.V. heeft daarom obligatiefondsen ontwikkelt die een goed en vast rendement combineren met maximale transparantie en zekerheid. Dit o.a. door middel van Stichtingen Obligatiehoudersbelangen welke aan de beide fondsen verbonden zijn. Hierdoor is het voor u of uw relatie mogelijk precies te zien waarin het kapitaal geïnvesteerd is en is er meer zekerheid door een hypotheekrecht op de vastgoedportefeuille.
IMEV kiest ervoor om te investeren in woningen en appartementen voornamelijk gelegen in Duitsland. Deze vastgoedmarkt is zeer solide, degelijk en professioneel georganiseerd. Om deze reden zijn wij in staat u een vaste rente te kunnen bieden.
Het minimale inlegbedrag bij de IMEV Vast Rendement Fondsen is € 100.000,-. Onze adviseurs helpen u graag het juiste fonds te selecteren dat aan uw verwachtingen en wensenpatroon zal voldoen. Bij de besloten en/of maatwerkfondsen zijn ook andere inlegbedragen mogelijk.
Bij IMEV krijgt u een vaste rente uitbetaald, andere aanbieders werken bijvoorbeeld met een voorschot- dividend of een prognoserendement. Dit betekent dat er ook een kans aanwezig is dat u minder rendement op jaarbasis kunt ontvangen.
Bij IMEV N.V. wordt u rechtmatig mede eigenaar van het aangekochte vastgoed. Dit betekent dat zelfs bij een faillissement van IMEV N.V. u eigenaar blijft van het vastgoed waarin geïnvesteerd is.
Het management van IMEV heeft veel vertrouwen in de Vast Rendement Fondsen en investeert inderdaad mee in deze fondsen.
faq
IMEV Vast Rendement Fondsen

Maximalisatie van transparantie en zekerheid

Terugbelverzoek

Wilt u worden teruggebeld door een van onze experts?  Dat kan via dit formulier: