AFM en DNB

IMEV Investments is vrijgesteld voor de wet op het financiële toezicht (Wft) en heeft derhalve geen vergunningverplichting.
Een van de situaties waarin deze vrijstelling geldt, is bij aanbiedingen vanaf € 100.000 per effect, per beleggingsobject
of per deelnemingsrecht. Bij vrijstelling heeft de desbetreffende onderneming geen vergunningsplicht of prospectusplicht
bij het aanbieden van beleggingsobjecten en/of deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

De Autoriteit Financiële Markten houdt wel toezicht op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming,
tevens houdt De Nederlandse Bank prudentieel toezicht.

IMEV hecht een grote waarde aan duidelijkheid en transparantie en heeft daarom uitgebreide prospectussen beschikbaar
gesteld. Tevens zijn er Stichtingen Obligatiehoudersbelangen opgericht waarbij investeerders in het bestuur kunnen plaatsnemen.