Degelijke en Transparante Investeringsmogelijkheden

Wij zijn van mening dat de financiële markt behoefte heeft aan andere financiële producten. Producten die duidelijk en eerlijk zijn.

In het verleden hebben we in Nederland immers te vaak te maken gehad met ondeugdelijke financiële producten, denk hierbij niet alleen maar aan de aandelenlease- affaires maar tevens aan de woekerpolissen van de afgelopen decennia.

IMEV N.V. heeft daarom obligatiefondsen ontwikkelt die een goed en vast rendement combineren met maximale transparantie en zekerheid. Dit o.a. door middel van Stichtingen Obligatiehoudersbelangen welke aan de beide fondsen verbonden zijn. Hierdoor is het voor u of uw relatie mogelijk precies te zien waarin het kapitaal geïnvesteerd is en is er meer zekerheid door een hypotheekrecht op de vastgoedportefeuille.

Ook maatwerkconstructies met andere investeringsbedragen en wensen behoren tot de mogelijkheden die we aan u alsmede uw relaties kunnen aanbieden.

Mocht u van mening zijn dat u of uw relatie een goed en vast rendement zou willen combineren met duidelijke regels en een transparante open structuur, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen, ik kom graag bij u langs om onze mogelijkheden toe te lichten en uw eventuele vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Jan Brink EFA
Afd. Investor Relations

06-10720149
janbrink@imev.nl

Neem contact op