Over IMEV

IMEV N.V. beschikt over een uiterst deskundig managementteam dat gespecialiseerd is in het opzetten en beheren van internationale vastgoedportefeuilles.

Het managementteam staat onder leiding van vastgoedexpert Dick Koster. Bij diverse vastgoedondernemingen heeft Dick Koster in de functie van CFO vastgoedportefeuilles onder beheer gehad met een waarde van meer dan een miljard euro.

dickkoster
Dick Koster CEO

Missie

Op een transparante wijze en met een multidisciplinaire aanpak samenstellen van vastgoedbeleggingen waarbij een degelijk rendement te behalen valt.

Visie

Vastgoedportefeuilles met kennis en kunde gestructureerd vormen dé basis voor een stabiele belegging. De opbouw van onroerendgoedportefeuilles en de wijze van financiering zijn in hoge mate medebepalend voor het uiteindelijk te behalen resultaat.


Filosofie

IMEV is van mening dat vastgoedbeleggingen onderdeel zouden moeten zijn van iedere goed gespreide beleggingsportefeuille.

Investor Relations

IMEV N.V. hecht grote waarde aan transparante en gelijke informatieverstrekking aan investeerders in haar fondsen. Ons investor-relationsbeleid is erop gericht om investeerders, adviseurs, medewerkers en andere belanghebbenden helder, volledig en tijdig te informeren over onze strategie, prestaties, doelstellingen en vooruitzichten. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Investor Relations.

Jan-Brink-IMEV-Investor-Relations-e1526648758767"
Jan Brink EFA
Afd. Investor Relations